تالار شهر ادوبی

درباره پروژه

ادغام به یک نیروی کار در حال رشد در سانفرانسیسکو، ادوبی خود را در نیاز به فضای آشپزی بیشتر یافت و آنها می خواستند کارکنان خود را با یک تجربه جدید که اهداف خود را به عنوان یک شرکت مطابقت دارد. با داشتن دفاتر خود را در بیکر تاریخی و آمپر قرار دارد. ساختمان همیلتون، گسترش و تغییرات ساختاری توسط شهر به شدت ممنوع شده است. (منبع: archdaily.com)

مهر 1394
آرش خان
جایزه طراح فوق حرفه ای از وب سایت راستچین
اشتراک گذاری