اســب پــیــشــواز بهترین دستیار در نمایشگاه های نجومی با اثرات و نمایش های بسیار جذاب. اســب پــیــشــواز شــهــابـــ ســنــگــــ شــهــاب ســنــگ ایجاد لغزنده های زیبا با نفوذ با صفحه نمایش شبکیه چشم با استفاده از قالب های بروک. کــهــکــشــان کــهــکــشــان لذت بردن از منظره ای از کهکشان فوق العاده و مرموز خود را، به عنوان اگر ما همه طرفداران ستاره دار است. ســنــگـــ آســمــانــی ســنــگــــ آســمــانــی صفحه نمایش نور بسیار عالی با تصاویر HD همراه انیمیشن انیمیشن های پیمایش جذاب. 04 01