جدول قیمت گذاری

پلنهای قیمت
در دسترس

انتخاب محبوب
پایه
/ ماهانه
59
تـومـان
انتخاب محبوب
معمولی
/ ماهانه
89
تـومـان
انتخاب محبوب
پولی
/ ماهانه
249
تـومـان
 • کاربران
 • ذخیره فایل
 • پشتیبانی پولی
 • انتقال امن
 • آمار و ردیابی
 • محدودیت اندازه فایل
 • برنامه موبایل
 • تا 20 کاربر
 • 5 گیگابایت
 •  
 •  
 • 100 مگابایت
 • تا 20 کاربر
 • 50 گیگابایت
 •  
 • 300 مگابایت
 • تا 20 کاربر
 • 50 گیگابایت
 • 300 مگابایت