دسته: دور دوم

خانه / دسته: دور دوم
مداحی حاج جواد حیدری
مداحی حاج جواد حیدری

مداحي حاج جواد حيدري در دومين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی قاسم بای
شعرخوانی قاسم بای

شعرخواني قاسم باي در دومين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی حمیدرضا برقعی
شعرخوانی حمیدرضا برقعی

شعرخواني حميدرضا برقعي در دومين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی ایوب پرندآور
شعرخوانی ایوب پرندآور

شعرخواني ايوب پرندآور در دومين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی رضا یزدانی
شعرخوانی رضا یزدانی

شعرخواني رضا يزداني در دومين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی سید علی اکبر سلیمانی
شعرخوانی سید علی اکبر سلیمانی

شعرخواني سيدعلي‌اكبر سليماني در دومين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی سعید دشتی
شعرخوانی سعید دشتی

شعرخواني سعيد دشني در دومين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر