دسته: دور اول

خانه / دسته: دور اول
شعرخوانی محمد قولی
شعرخوانی محمد قولی

شعرخواني محمد قولي در نخستين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی وحید عظیم پور
شعرخوانی وحید عظیم پور

شعرخواني وحيد عظيم‌پور در نخستين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی سید محمدجواد میرصفی
شعرخوانی سید محمدجواد میرصفی

شعرخواني سيدمحمدجواد ميرصفي در نخستين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی مجتبی خرسندی
شعرخوانی مجتبی خرسندی

شعرخواني مجتبي خرسندي در نخستين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی محمدرضا بحری
شعرخوانی محمدرضا بحری

شعرخواني محمدرضا بحري در نخستين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی مهدی زارعی
شعرخوانی مهدی زارعی

شعرخواني مهدي زارعي در نخستين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی هادی قاسمی
شعرخوانی هادی قاسمی

شعرخواني هادي قاسمي در نخستين دوره‌ي كنگره حديث حسن

اطلاعات بیشتر
شعرخوانی استاد غلامرضا سازگار
شعرخوانی استاد غلامرضا سازگار

شعرخواني استاد غلامرضا سازگار در نخستين دوره‌ي كنگره

اطلاعات بیشتر